miercuri, 9 februarie 2011

Lunchtime

mă stropeşti cu miros
mă miroşi întreg
mă înghiţi
mă uzi suav
şi mă atingi
cu vârful gustului tău
mă guşti nealungată
mă iei în braţe.
mă laşi să cad,
să plutesc
mă biciuieşti
cu ascunsul
mă cauţi printre sâni
mă trimiţi pe cearşaf
mă aduci înapoi
mă mişti din încheieturi
mă înţepeneşti veşnic
mă adăpi
mă adânceşti în faldurile
nurilor tăi
mi te atingi de ureche
mi te proclami regină
îmi şopteşti matriarhal,
abisal:
it´s lunchtime, baby!